Зам тээврийн салбарын

Хүлэмжийн хийн ялгарлын тооцоолуур

Уг тооцоолуурыг агаарын тээвэр, төмөр зам, авто тээвэр, өөрөө явагч машин механизмын үйл ажиллагаанаас үүссэн хүлэмжийн хийн ялгарлыг тооцоолоход ашиглана.

НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж буй Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийг дэмжих төслийн хүрээнд зам, тээврийн салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг хянах, тайлагнах, нотлох тогтолцоог боловсруулсан болно. Уг тогтолцоо нь US EPA болно UNFCCC байгууллагуудын боловсруулсан аргачлалуудад тулгуурласан.


Үндсэн оролцогч
ico-bkg
Мэдээллээр хангагч

Тээвэр, бүртгэл хариуцсан байгууллагууд
(Хэмжих - Measuring)


ico-bkg
Удирдан зохицуулагч

Зам тээвэр хөгжлийн яам
(Тайлагнах - Reporting)


ico-bkg
Чанар хянагч QA/QC

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, хамтын ажиллагааны төв ТӨҮГ
(Баталгаажуулалт - Verification)Туслах оролцогч
ico-bkg
Тооцооллын мэргэжилтэн

ЗТХЯ-ны албан тушаалтан буюу гэрээт зөвлөх
((Тооцоолох - Estimation)


ico-bkg
Тайланг хүлээж авах

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
(Албажуулах - Approval)Оролцогч байгууллагууд


Танилцуулга

Видео танилцуулга

Статистик

Тооцоолуурын урьдчилсан дүн

Автомашин

+ 8

0.0%
тооцоолуурт орсон


14537.4

CO2 хэмжээ

Онгоц

+ 2

0.5%
тооцоолуурт орсон


38937.5

CO2 хэмжээ

Галт тэрэг

+ 2

0.2%
тооцоолуурт орсон


1266755.1

CO2 хэмжээ

ӨЯТХ

+ 3

0.3%
тооцоолуурт орсон


379872.6

CO2 хэмжээ